Bearbetning av skördade växter

Järnvägsgatan 14 - TOMMARP, unknown 18593