Utvinning av annan malm

Berguddsvägen 35 - HÄSSELBY, Stockholms län 16571
Utvinning av annan malm

Barnhusgatan 3 - STOCKHOLM, Stockholms län 22222
Utvinning av annan malm

Vendevägen 85 a - DANDERYD, Stockholms län 43167
Utvinning av annan malm

Sankt eriksgatan 4 - STOCKHOLM, Stockholms län 58221