Coronastöd till enskilda firmor

Stödåtgärd 1: Sänkta egenavgifter

När arbetsgivaravgifter sänks för aktiebolag föreslås en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare med en nedsättning av egenavgifterna. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

 

Stödåtgärd 2: Anstånd med att betala in skatter

Det tidigare förslaget om att få anstånd med skatteinbetalning utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget.

På så sätt kan många med enskild firma bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj.

 

Stödåtgärd 3: Schabloniserad sjukpenning

För egenföretagare (enskild firma) som har F-skattsedel gäller delvis andra regler än för aktiebolag när det gäller åtgärden att “staten står för sjuklönekostnaderna för anställda under 2 månader”. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att du som har egen firma får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

 

Stödåtgärd 4: Periodiseringsfonderna ändras tillfälligt för egenföretagare

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare (med enskild firma) som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

 

Stödåtgärd 5: Enklare att få a-kassa, och taket höjs

Regeringens senaste förslag till stödpaket innebär att du bara behöver tre månader för att kvalificera dig för a-kassa. Om du går med nu kan du alltså få a-kassa redan till sommaren.

Dessutom höjs beloppen för såväl grundförsäkringen som inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. 

 

Stödåtgärd 6: Företag kan läggas vilande vid arbetslöshet

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

 

Stödåtgärd 7: Stöd vi start av näringsverksamhet förlängs från sex till 12 månader

Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås förlängas från sex till tolv månader.

Dela
Sök bland artiklarna