Aktiebolaget Göteborgsfisk

Kungälv

Tel: +4631124920

Leröy Nordhav AB

Göteborg

www.nordhav.se

Tel: +4640419120

Möinge Hönseri AB

Södra Möinge

Tel: +46418431420